پکیج کنفرانس لندن
1397/11/18

به اطلاع می رساند پکیج کنفرانس بین المللی لندن شامل گواهینامه (همراه با هولگرام، کد پیگیری و مهر برجسته انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت) بهمراه مجموعه مقالات کنفرانس در بازه زمانی 7 تا 10 اسفندماه به ادرس پستی ثبت شده در پنل کاربران ارسال خواهد گردید.

از کلیه پژوهشگران محترم خواهشمند است ادرس دقیق پستی به همراه کدپستی خود را در صورت ناقص بودن ویرایش نمایند.